Aanvulling verordening Leerlingenvervoer – Heen en weer regeling

Dit item is verlopen op 28-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 28-02-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

In de verordening Leerlingenvervoer gemeente Terschelling is onlangs een wijziging doorgevoerd. Met ingang van het schooljaar 2018 - 2019 is in de verordening Leerlingenvervoer een vergoeding opgenomen voor leerlingen die dagelijks van en naar Terschelling reizen. De vergoeding geldt voor leerlingen die zijn ingeschreven op een school aan de vaste wal in klas 3, 4 of 5 HAVO of 3, 4, 5 of 6 VWO.

Ouders van deze leerlingen kunnen een vergoeding voor de veerboot krijgen van  € 500,- per schooljaar. De regeling is inkomensafhankelijk. Het gaat om leerlingen met ouders die een inkomen hebben lager dan het grensbedrag voor de draagkracht als bedoeld in artikel 2.23 tweede lid van de WTOS. Voor het schooljaar 2019-2020  is het grensbedrag van de draagkracht vastgesteld op een bedrag van € 35.318,33.

De aanvraag kan worden gedaan via het formulier op www.terschelling.nl. Bij de aanvraag dient u de volgende bijlagen mee te zenden/ toe te voegen:

  • Verklaring van de school waaruit blijkt aan welke school en in welke klas de leerling, waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd, is ingeschreven;
  • Gegevens waaruit de vastgestelde hoogte van het verzamelinkomen van (beide) ouders van de leerling blijkt, in het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het schooljaar (voor schooljaar 2019-2020 vragen wij de inkomensgegevens van 2017).

    Voor verdere informatie en vragen kunt u contact opnemen met team Onderwijs en P&O gemeente Ameland, 0519 - 555 555.